Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin. \(Art. 4 Statutu\)

Dane naszego OPP: