Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności Klubu jest realizacja zadań ze sfery zadań publicznych, a w szczególności w zakresie: 1 . Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 2 . Wypoczynku dzieci i młodzieży 3 . Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 4 . Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 5 . Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 6 Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Dane naszego OPP: