Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest finansowanie ochrony zdrowia: a) pracowników zatrudnionych na podstawie mianowania, powołania lub umowy o pracę w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy; b) pracowników przebywających na urlopach wychowawczych; c) emerytów i rencistów, byłych pracowników Prokuratury; d\) prokuratorów, którzy przeszli w stan spoczynku; e) członków rodzin osób wymienionych w pkt a-d. oraz f\) podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i naukowo-badawczych w zakresie problematyki prawnej

Dane naszego OPP: