Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzenie nieodpłatnej działalności sportowej i wychowawczej zmierzającej do: - zapewnienia młodzieży możliwości udziału w sporcie kwalifikowanym - kształtowanie u członków klubu wysokich wartości moralnych i fizycznych - zapewnienie udziału w kontaktach z młodzieżą krajów sąsiadujących.

Dane naszego OPP: