Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Organizacja, rozwój i popularyzacja sportu piłki nożnej w województwie lubuskim. 2 . Podejmowanie działań na rzecz promocji piłkarstwa amatorskiego i nieamatorskiego, w tym profesjonalnego. 3 . Ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań członków Zarządu. 4 . Pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczenie ich na prowadzenie działalności statutowej Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.

Dane naszego OPP: