Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Działalnosć statutowa stowarzyszenia

- Szeroko rozumiana pomoc i wsparcie osób z autyzmem i ich rodzin, organizowanie terapii, edukacji i rehabilitacji dla wszystkich grup wiekowych;
- Diagnoza i specjalistyczne konsultacje dla dzieci z podejrzeniem autyzmu lub zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
- Wsparcie działalności Ośrodka, w tym zakup specjalistycznego sprzętu i pomocy edukacyjno - terapeutycznych.

Nasza strona www: www.kta.szczecin.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

- Szeroko rozumiana pomoc i wsparcie osób z autyzmem i ich rodzin, organizowanie terapii, edukacji, rehabilitacji dla wszystkich grup wiekowych - od najmłodszych, aż po osoby dorosłe.
- Diagnoza i specjalistyczne konsultacje dzieci z podejrzeniem autyzmu lub zaburzeniami ze spektrum autyzm.
- Wspoarcie dziaąłlności Ośrodka, w tym zakup specjalistycznego sprzętu i pomocy edukacyjno - terapeutycznych.

Dane naszego OPP: