Kilka słów o naszej organizacji:

1 .INICJOWANIE I PROWADZENIE RÓŻNYCH FORM POMOCY DLA OSÓ0011 Z AUTYZMEM I CZŁONKÓW ICH RODZIN W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH POPRAWY ZDROWIA, EDUKACJI, WARUNKÓW SOCJALNYCH, ICH SYTUACJI MATERIALNEJ I ADAPTACJI W SPOŁECZEŃSTWIE LUDZI ZDROWYCH 2 . ZAKTYWIZOWANIE SPOŁECZEŃSTWA NA RZECZ OSÓ0011 Z AUTYZMEM I ROZWIJANIE SAMOPOMOCOWEGO RUCHU RODZIN, W KTÓRYCH ŻYJĄ OSOBY Z AUTYZMEM 3 .WSPIERANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH ZMIERZAJĄCYCH DO POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA (DOBROSTANU PSYCHICZNEGO) OSÓ0011 Z AUTYZMEM I CZŁONKÓW ICH RODZIN 4 .TWORZENIE STANDARDÓW W ZAKRESIE LECZENIA, TERAPII, REHABILITACJI I EDUKIACJI DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓ0011 DOROSŁYCH Z AUTYZMEM 5 .ORGANIZOWANIE RÓŻNYCH FORM KSZTAŁCENIA W DZIEDZINIE AUTYZMU I ZDROWIA PSYCHICZNEGO 6 .KRZEWIENIE ZAWODOWYCH ZASAD ETYCZNYCH I CZUWANIE NAD ICH PRZESTRZEGANIEM 7 .WSPÓŁDZIAŁANIE W USPRAWNIANIU LECZENIA, EDUKACJI, REHABILITACJI I OPIEKI NAD OSOBAMI Z AUTYZMEM

Dane naszego OPP: