Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Związek prowadzi swoją działalność w systemie edukacji narodowej, współdziała ze szkołami w realizacji celów wychowawczych i zadań sportowych. 2 . Związek działa w ramach ogólnopolskiego systemu kultury fizycznej i realizuje zadania zlecone przez władze państwowe i samorządowe w zakresie wychowania zdrowotnego i fizycznego młodzieży szkolnej. 3 . Inspiruje i organizuje środowisko ludzi dorosłych do działań na rzecz zdrowia, kultury fizycznej i sportu młodzieży szkolnej.

Dane naszego OPP: