Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla osób autystycznych i ich rodzin w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych 2 . zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób autystycznych i rozwijanie samopomocowego ruchu rodzin, w których żyją osoby autystyczne 3 . Wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia osób autystycznych

Dane naszego OPP: