Kilka słów o naszej organizacji:

DZIAŁANIA NA RZECZ KULTYWOWANIA I KSZTAŁTOWANIA BOJOWYCH I POKOJOWYCH TRADYCJI WOJSK OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ I ARTYLERII PRZECIWLOTNICZEJ: 1 .NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ SZTUKI WOJENNEJ I CENTRUM SZKOLENIA OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ W KOSZALINIE W ZAKRESIE EKSPONOWANIA ORAZ Z WOJSKOWYMI ZAKŁADAMI ELEKTRONICZNYMI S.A. W ZAKRESIE ODRESTAUROWANIA EGZEMPLARZY HISTORYCZNYCH RADARÓW.

Dane naszego OPP: