Kilka słów o naszej organizacji:

Sama nazwa wskazuje że nasz klub działa na rzecz emerytów i erncistów. Zarzad klubu stara się i miare możliwości zapewnić klubowiczom możliwośc aktywnego działania na rzecz klubu.Wielokrotnie występy zespołu ludowego na terenie miasta jak i poza stwarza możliwość czynnego udziału w życiu kulturalnym naszego województwa.Klub nie zapomina też o świetach swoich koleżanek i kolegów aranżując szereg imprez okolicznościowych.W miarę możliwości finansowych klubowiczów wyjeżczają na wycieczki turystyczno krajoznawcze.W zeszłym roku zorganizowano wycieczke do miejscowości Jantar w całosci sfinansowaną ze składek własnych

Dane naszego OPP: