Kilka słów o naszej organizacji:

Zasadniczym celem działania "PYRY" jest nauczanie dzieci gry w koszykówkę, organizacja dla nich obozów koszykarskich oraz zawodów sportowych. Sfera działalności Klubu obejmuje również organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.

Dane naszego OPP: