Kilka słów o naszej organizacji:

1 . KRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY. 2 . POPULARYZACJA I ROZWÓJ SPORTÓW. 3 . WYCHOWYWANIE PRZEZ SPORT. 4 . CZYNNY UDZIAŁ W ZAWODACH I IMPREZACH SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ INNE ORGANIZACJE

Dane naszego OPP: