Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami 2 . Udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów i innych klęsk żywiołowych. 3 . Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych i sposobach ochrony przed nimi. 4 . Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno oświatowej. 5 . Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich. 6 . Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

Dane naszego OPP: