Kilka słów o naszej organizacji:

- organizacja zajęć sportowych w kręglach wersji bowling dla osób niewidomych na suwalskiej kręgielni, - organizacja zajęć warcabowych \(warcaby stupolowe\) i szachowych w siedzibie klubu, - organizacja rajdów pieszych po ziemi suwalskiej i rekreacyjnych zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin( poruszane są między innymi tematy: aktywnego spędzania wolnego czasu, korzyści zdrowotne z uprawiania aktywnej turystyki oraz walory turystyczne i krajobrazowe poszczególnych regionów kraju) , - udział osób niepełnosprawnych w ogólnopolskich zawodach sportowych \(warcaby stupolowe, kręgle wersja bowling, szachy\)

Dane naszego OPP: