Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Klub realizuje postawione przez siebie cele w szczególności poprzez: 1 ) współpracę z władzami lokalnymi, instytucjami, organizacjami i przedsiębiorstwami, które mogą mieć wpływ na poprawę funkcjonowania wsi i jej społeczności, 2 \) wsparcie wszelkimi dostępnymi środkami inicjatyw zmierzających do poprawy sytuacji w podanych wyżej polach; 3 ) animowanie działań wspólnot lokalnych, działania sąsiedzkie, samopomoc sąsiedzką; 4 ) organizację imprez kulturalnych i sportowych, w tym dla osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000042555
  • e-mail: lkszarszyn@wp.pl
  • Adres: UL. SPORTOWA 5, 38-530 POSADA ZARSZYŃSKA