Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja służy popieraniu badań: - historii Polski, a w szczególności historii Armii Krajowej na Pomorzu, utrwalaniu i upowszechnianiu historii, tradycji i dziedzictwa ideowego Armii Krajowej. - dziejów wojskowej służby Polek i upamiętnianiu tradycji tej służby

Dane naszego OPP: