Kilka słów o naszej organizacji:

Celem klubu jest tworzenie warunków do powszechnego uprawiania i rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz systematyczne podnoszenie poziomu sportowego na terenie działania.

Dane naszego OPP: