Kilka słów o naszej organizacji:

Celem NKKK jest rozwój i popularyzacja sportów walki, jako czynnik służący procesowi wychowania młodego pokolenia Polaków oraz utworzenie swym członkom warunków do uprawiania sportów i wychowania fizycznego Sposób realizacji celów statutowych 1 . Rozwijanie i propagowanie sportów walk wschodu 2 . Organizacja i prowadzenie zajęć 3 . Organizacja szkoleń, kursów i zawodów sportowych 4 . Zapewnienie możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji 5 . Współpraca z innymi organizacjami

Dane naszego OPP: