Kilka słów o naszej organizacji:

1 . pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin 2 . Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej

Dane naszego OPP: