Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest: Niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym i kalekim w szczególności dotkniętym porażeniem mózgowym i poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych w zakresie ich rehabilitacji, znajdującym się w trudnych sytuacjach rodzinnych i życiowych.

Dane naszego OPP: