Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- monitorowanie zmian dokonujących się w prawodawstwie dotyczącym pomocy społecznej, - organizacja szkoleń, - podejmowanie akcji dotyczących programów osłonowych na polu pomocy społecznej, - wspieranie akcji i programów w obszarze pomocy społecznej realizowane przez inne podmioty, - działanie integrujące członków stowarzyszenia i szerzej środowisko pomocy społecznej województwa lubelskiego -gromadzenie środków finansowych na rzecz Stowarzyszenia, - dbanie o prestiż zawodu organizatora pomocy społecznej oraz reprezentowanie interesów organizatorów pomocy społecznej na forum administracji samorządowej i rządowej.

Dane naszego OPP: