Kilka słów o naszej organizacji:

Głównym przedmiotem działalności Fundacji jest wspieranie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Myślenicach w zakresie pomocy materialnej uczniom niepełnosprawnym intelektualnie, wywodzącym się ze środowisk o bardzo niskim standardzie materialnym, często niewydolnych wychowawczo i niezaradnych życiowo. Fundacja zgromadzone środki finansowe z 1 0439 podatku dochodowego przeznacza w całości na stypendia w formie dofinansowania kosztów żywienia dla najuboższych uczniów uczęszczających do szkół w-w Ośrodka. Fundacja również pozyskuje dary żywnościowe, które przeznacza na polepszenie żywienia w stołówce SOSW.

Dane naszego OPP: