Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Związku jest zrzeszanie osób niesprawnych ruchowo dla obrony ich praw oraz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju, wyzwalanie inicjatyw osób niesprawnych ruchowo w kierunku jak najwszechstronniejszej ich aktywizacji oraz kształtowanie partnerskich postaw między społecznością ludzi pełnosprawnych i niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: