Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Klubu jest organizowanie i rozwijanie powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji i czynnego wypoczynku w środowisku inwalidów i członków ich rodzin

Dane naszego OPP: