Kilka słów o naszej organizacji:

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DOBRA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT.

Dane naszego OPP: