Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Działalność związana ze sportem, pozostała - PKD 93.12 .Z Klub: 1 .propaguje sport wśród mieszkańców Mszany i okolic, 2 .organizuje sekcje i szkolenia sportowe, w tym otacza opieką zawodników oraz stwarza dogodne warunki do rozwoju różnych dyscyplin, 3 . dąży do zapewnienia wysokiego poziomu moralnego zawodników sportowych i działaczy, 4 . organizuje różnego rodzaju własne zawody, imprezy sportowe i rekreacyjne, 5 . bierze udział w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez stowarzyszenia krajowe i zagraniczne, związki sportowe i inne organizacje, które posiadają w zakresie swojej działalności organizację imprez sportowych, 6 . prowadzi i

Dane naszego OPP: