Kilka słów o naszej organizacji:

1 -wzbogacanie możliwości i poziomu edukacji w szczególności dzieci i młodzieży 2 /Propagowanie pozytywnego modelu rozwoju kulturalno- wychowawczego,w tym protestanckiego etosu pracy i zaangażowania społecznego 3 -Prowadzenie działalności o charakterze charytatywnym

Dane naszego OPP: