Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . UDZIELANIE POMOCY MATERIALNEJ I NIEMATERIALNEJ DZIECIOM POLSKIEGO POCHODZENIA Z REPUBLIKI BIAŁORUŚ,
2 . ORGANIZACJA INTEGRACYJNEGO LETNIEGO I ZIMOWEGO WYPOCZYNKU DLA DZIECI POLSKIEGO POCHODZENIA Z REPUBLIKI BIAŁORUŚ ORAZ DZIECI Z POLSKICH DOMÓW DZIECKA I PLACÓWEK OPIEKI SPOŁECZNEJ,
3 . SKUPIANIE WOKÓŁ IDEI FUNDACJI OSÓB W KRAJU I ZA GRANICA.

Dane naszego OPP: