Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest podejmowanie inicjatyw i działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego i zdrowia osób niepełnosprawnych, ich aktywizacji zawodowej i przystosowania do samodzielnego życia w społeczeństwie, zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, a także edukacji i aktywizacji osób starszych oraz objęcie pomocą dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i ubogich.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.