Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Stowarzyszenia są: 1 . Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poszanowania ich praw, objęcia ochroną i otoczenia opieką. 2 . Przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa wobec zwierząt. 3 . Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt. 4 . Krzewienie wśród społeczeństwa idei ochrony środowiska przyrodniczego, a zwłaszcza świata zwierząt.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.