Kilka słów o naszej organizacji:

rozwijanie i upowszechnianie rekreacji fizycznej, sportu i turystyki popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej popularyzowanie higienicznego trybu życia organizowanie imprez i zawodów sportowych oraz umożliwienie uczestnictwa w imprezach sportowych organizowanych organizowanie szkolenia w różnych formach dla członków klubu oraz innych osób na terenie działania Stowarzyszenia realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i zapobiegania patologiom współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z innymi stowarzyszeniami, instytucjami i organizacjami

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.