Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Prowadzenie pomocy społecznej głównie rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 2 . Ochrona i promocja zdrowia. 3 . Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 4 . Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy. 5 . Nauka i edukacja. 6 . Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży. 7 . Upowszechnianie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu. 8 . Przeciwdziałanie patologiom społecznym. 9 . Rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 10 . Działania na rzecz integracji europejskiej. 11 . Promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.