Kilka słów o naszej organizacji:

1 . przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa i przemocy wobec zwierząt, 2 . działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, objęcia ich ochroną i otoczenia opieką, 3 . kształtowanie w społeczeństwie świadomości konieczności przestrzegania prawa zwierząt do ochrony.

Dane naszego OPP: