Kilka słów o naszej organizacji:

1 . artystyczna i literacka działalność twórcza 2 . organizowanie festiwali kultury chrześcijańskiej 3 . organizowanie przedstawień teatralnych i muzycznych 4 . działalność wystawiennicza prac plastycznych 5 . organizowanie warsztatów artystycznych 6 . organizowanie wymiany kulturalnej z zagranicą

Dane naszego OPP: