Kilka słów o naszej organizacji:

Podstawowym celem organizacji jest stałe i pełne rozpoznawanie potrzeb i możliwości świadczenia pomocy osobom znajdującym się w trudnym położeniu materialnym, zdrowotnym, socjalnym i duchowym. Szczególną troską objęte są rodziny wielodzietne, niepełne, zagrożone patologią społeczną a przede wszystkim dzieci i młodzież oraz seniorzy, ludzie chorzy, niepełnosprawni, bezdomni, bezrobotni, imigranci, uchodźcy, ofiary klęsk żywiołowych. Celem działalności Centrum jest również pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na realizację pomocy i animowanie ludzi dobrej woli do czynnego włączania się do pracy charytatywnej.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.