Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Niesienie pomocy dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z upośledzeniem umysłowym, autyzmemi innymi zaburzeniami rozwojowymi. 2 .Udzielanie wsparcia ich rodzinom. 3 .Prowadzenie kompleksowej diagnozy, terapii i edukacji, rehabilitacji medycznej, fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej, zgodnej z najnowszymi standardami krajowymi i międzynarodowymi dzieci, młodzieży i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi. 4 .Promocja problemu i potrzeb osób dotkniętych w-w zaburzeniami oraz przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej. 5 .Rzecznictwo interesów i praw dzieci, młodzieży i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.