Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM STATUTOWYM CARITAS A.C. JEST DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA I HUMANITARNA DLA ZREALIZOWANIA POTRZEB DUCHOWYCH I MATERIALNYCH CZŁOWIEKA, WYPŁYWAJĄCA Z EWANGELICZNEGO PRZYKAZANIA MIŁOŚCI I MAJĄCA NA UWADZE GODNOŚĆ KAŻDEJ OSOBY LUDZKIEJ BEZ WZGLĘDU NA JEJ WYZNANIE, ŚWIATOPOGLĄD, NARODOWOŚĆ, RASĘ I PRZEKONANIA.

Dane naszego OPP: