Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja jest ustanowiona dla realizacji celów społecznie użytecznych w celu: a. upowszechniania idei opartego na wiedzy społeczeństwa informacyjnego i informatycznego, b. upowszechniania idei społeczeństwa obywatelskiego, c. rozwoju edukacji, oświaty, wychowania, nauki i kultury na terenach stagnacji kulturowej i gospodarczej, d. aktywizacji zawodowej bezrobotnej i zagrożonej bezrobociem młodzieży , e. wspomagania rozwoju przedsiębiorczości społecznej, f. popierania zrównoważonego rozwoju na terenach wiejskich, popegeerowskich, w małych miasteczkach i blokowiskach, g. reintegracji osób niepełnosprawnych i dyskryminowanych, h. świadczenia pomocy społecznej młodzieży z terenów stagnacji kulturowej i gospodarczej.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.