Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Opieka nad dziećmi i rodzinami adopcyjnymi

Przekazując 1% na Fundację Rodzin Adopcyjnych, wspierasz Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku.Jest to unikalny w skali kraju i jedyny w województwie mazowieckim ośrodek interwencyjny, przyjmujący noworodki i niemowlęta w nagłych sytuacjach kryzysowych, pozbawionych czasowo lub trwale opieki rodziców. Jego działalność służy ochronie najmłodszych dzieci przed negatywnymi skutkami sieroctwa.

Nasza strona www: adopcja.org.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowym Fundacji jest zapobieganie sieroctwu społecznemu w Polsce poprzez stwarzanie dziecku możliwości rozwoju w rodzinie naturalnej lub rodzinnym środowisku zastępczym.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.