Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

zakup tablicy interaktywnej

zakup tablicy interaktywnej

Nasza strona www: www.gss.edu.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

Głównym celem Stowarzyszenia jest propagowanie i upowszechnianie wszelkich działań edukacyjno-oświatowo-wychowawczych, organizowanie działalności na rzecz integracji osób niepełnosprawnych oraz innej w sferach zadań pożytku publicznego, przyjętych w statucie, podejmowanych na rzecz ogółu społeczności, jak również na rzecz członków Stowarzyszenia na Rzecz 0źukacji i Integracji "Tacy Sami".

Dane naszego OPP: