Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta jest przywracanie osobom i rodzinom: bezdomnym, ubogim, bezrobotnym, chorym, w podeszłym wieku, uzależnionym, niepełnosprawnym oraz ich rodzinom godności osoby ludzkiej oraz pomoc w powrocie do społeczeństwa w tym pełnieniu ról społecznych i wyrównywaniu szans tych osób i rodzin. (Statut Bractwa Miłosierdzia 0391 6 \)

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.