Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest działalność charytatywna i edukacyjna, w zakresie: opieki i pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym lub okrutnie traktowanym; wspierania działań w zakresie ochrony środowiska i informowania o problemie wyżywienia ludzkości; promocji zdrowia 0374 propagowania i upowszechniania zdrowego stylu życia i żywienia; uwzględniająca w szczególności: a) ochronę i promocję zdrowia, b) humanitarną ochronę zwierząt, c) wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska i ekologii, d) prowadzenie działalności edukacyjnej i naukowej, e) pomoc społeczną, f) działalność charytatywną, g) upowszechnianie i ochronę praw konsumentów, h) wspieranie działań wolontariatu;

Dane naszego OPP: