Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest pomoc: żywnościowa, materialna, edukacyjna, medyczna, prawna dla dzieci i młodzieży oraz w sporadycznych wypadkach dorosłym. Fundacja realizuje swoje cele poprzez objęcie ochroną dzieci i młodzież, które w swoim środowisku rodzinnym i społecznym nie znajdują należytego oparcia i zrozumienia, a ponadto dotknięte są przemocą, problemem alkoholowym w rodzinie, trudną sytuacją materialną, chorobą, innymi przyczynami. Od 02.06.2012 r. Fundacja realizuje projekt budowy Wieloetnicznej Wioski Dziecięcej dla sierot biologicznych i społecznych.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.