Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzone są warsztaty: 1 - zapobieganie nawrotom, 2 - "sponsor - opiekun duchowy" 3 - umiejętności Społecznych 4 - trening kompetencji życiowych 5 - trening konstruktywnego rozwiązywania konfliktów 6 - program dla rodziców 7 - metoda interwencji 8 - "paragraf na drodze" 9 - terapeutyczne dla DDA II. Uczestnictwo w Zlotach Abstynenckich "Tatry - 2016 " oraz Licheń, Częstochowa , Olsztyn - "Zamczysko 2016 " III. Pomoc poprzez udzielanie informacji i konsultacji telefonicznej przez członków po kursach "Pierwszego kontaktu" IV.Organizowanie spotkań społeczności, V. spotkania mitingowe dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz mitingi otwarte, VI - organizowanie grup samopomocowych

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.