Kilka słów o naszej organizacji:

Gromadzenie środków finansowych i materialnych na rzecz rozwoju Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów w Bagnie; Podnoszenie kwalifikacji zawodowych wykładowców i pracowników Seminarium; Fundowanie stypendiów dla studentów i personelu dydaktyczno- wychowawczego Seminarium; Rozpowszechnianie wiadomości o działalności Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów w Bagnie w zakresie formacji kandydatów do życia zakonnego i kapłaństwa; Współpraca ze środowiskami nauki i oświaty w kraju i za granicą;

Dane naszego OPP: