Nasza strona www: www.storat.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem stowarzyszenia jest:
1 . Wykorzystanie psów w ratownictwie:
a) poszukiwawczym
b) lawinowym
c) katastrofowym (gruzowym)
d) innym
2 . Zapobieganie wypadkom
3 . Ochrona środowiska
Cele STORAT realizowane są przez:
1 . Organizowanie i prowadzenie zespołów ratowniczych w tym:
a) zrzeszanie oraz szkolenie ratowników i psów ratowniczych
b) wykonywanie działalności ratowniczo - poszukiwawczej
c) pomoc w likwidacji skutków klęsk żywiołowych i katastrof
d) współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi
2 . Prowadzenie działalności zapobiegawczej w tym:
a) propagowanie inicjatyw i postaw w zakresie z umiejętnego korzystania ze środowiska naturalnego
b) propagowanie i prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie bezpiecznego wypoczynku
c) prowadzenie działalności informacyjnej i instruktażowej w zakresie psów ratowniczych
d) współpracę z organami administracji, samorządami

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.