Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami 2 . Udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów i innych klęsk żywiołowych. 3 . Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych i sposobach ochrony przed nimi. 4 . Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno oświatowej. 5 . Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich. 6 . Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.