Kilka słów o naszej organizacji:

Zgodnie z działalnością statutową Fundacja będąc organizacją pożytku publicznego w minionym okresie sprawozdawczym realizowała cele związane z : - podnoszeniem poziomu wiedzy medycznej w zakresie neonatologii przez organizowanie szkoleń, kursów i seminariów, - pozyskiwaniem (zakup w całości lub w części) sprzętu, aparatury medycznej oraz materiałów niezbędnych służących celom diagnostycznym, terapeutycznym i naukowym w Oddziałach Noworodkowych, - wspieraniem badań naukowych z zakresu neonatologii i nauk pokrewnych, mających na celu promocję działań na rzecz ochrony zdrowia wcześniaków i noworodków, - nawiązywaniem i utrzymywaniem stosunków z zagranicznymi organizacjami branżowymi w celu zdobywania wiadomości i wymiany doświadczeń z zakresu neonatologii, - popieraniem i finansowaniem uczestnictwa w krajowych i zagranicznych szkoleniach lekarzy, studentów, pielęgniarek i pracowników w celu poszerzenia wiedzy i doświadczenia tych osób i podnoszenia poziomu opieki medycznej nad noworodkami i wcześniakami.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.