Kilka słów o naszej organizacji:

Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów, klęsk żywiołowych lub innego miejscowego zagrożenia oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną. Udział w akcjach ratowniczych, mających na celu ochronę życia, zdrowia oraz mienia podczas: - walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi - ratownictwa technicznego - ratownictwa chemicznego - pomocniczych czynności ratowniczych, podczas działania Państwowej Straży Pożarnej lub innych służb ratowniczych. Uświadamianie ludności o potrzebie i sposobach ochrony przed pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami oraz przygotowanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.